[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
ปฏิทินกิจกรรม
แผนผังหน่วยงาน
���������������������������������������������������������
Click ดูประวัติ
นางเอื้องอุษา วัฒนราษฎร์
ครูชำนาญการพิเศษ
งานกลุ่มสาระสังคมศึกษา
Click ดูประวัติ
นางสาวพรินพร ทองจัตุ
ครู
งานสารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางภาพิชมนทน์ บุญนอก
ครูอัตราจ้าง
งานธุรการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
5 : กลุ่มบริหารงานทั่วไป