[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
ปฏิทินกิจกรรม
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
10/เม.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาการงานอาชีพ ( 294 / )
    

กิจกรรมการเรียนการสอนการงานอาชีพ


1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
10/เม.ย./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพ ม.2 ง22102 ( 285 / )
    

แผนการสอนวิชาการงานอาชีพ ม. 2 ง22102


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่องศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานออนไลน์ฯ : ครูธวัฒน์ สารรัตน์ ( 371 / )
    

รายงานวิจัยในชั้นเรียน เร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานออนไลน์ ฯ :  ครูธวัฒน์  สารรัตน์


1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
28/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล วิชาการงานอาชีพ ม.2 ครู ธวัฒน์ สารรัตน์ ( 268 / )
    

รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลวิชาการงานอาชีพ ม.2 ครูธ่วัฒน์  สารรัตน์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานวิจัย การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครูทิพวดี ศิริวิริยานันท์ ( 652 / )
    

รายงานวิจัย เร่่ืองการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ครุทิพวดี  ศิริวิริยานันท์


1 stars เฉลี่ย : 1 จาก 1 ครั้ง.
21/มี.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวอย่างรายงานประเมินภายใน ( 400 / )
    

ตัวอย่างรายงานประเมินภายใน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ศรีเจริญศึกษา ( 704 / )
    

คู่มือมาตรการป้งอกันโควิด-19ศรีเจริญศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
14/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผเชิญเหตุ โควิด-19 ศรีเจริญศึกษา ( 690 / )
    

แผนผเชิญเหตุ โควิด-19 ศรีเจริญศึกษา


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ( 691 / )
    

ในวันที่ 16-20 เดือนสิงหาคม 2564 จัดการเรียนการสอนออนไลน์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ( 1121 / )
    

การเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>