โรงเรียนศรีเจริญศึกษา อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://sricharoen.ac.th Mon, 22 Oct 2018 08:13:18 กิจกรรมเข้าพรรษา ครูและบุคลากร ได้ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ณ วัดพระศรีเจริญ http://sricharoen.ac.th/?name=news&file=readnews&id=12 http://sricharoen.ac.th/http://sricharoen.ac.th/icon/news_1533010985.jpg กิจกรรมเข้าพรรษา ครูและบุคลากร ได้ร่วมทำบุญวันเข้าพรรษา ณ วัดพระศรีเจริญ 1533010985