[ june ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ดวงฤทัย จิตรอารี
ชื่อเล่น : 
จูน
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
3/6/2538
อายุ : 
26
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
doungruethai_c@kkumail.com  
ที่อยู่ : 
509
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ : 
37000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0956095365
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี