ชื่อ - นามสกุล :นายสุดที่รัก พูลทรัพย์ วะจีประศรี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเจริญศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :181 ม.8 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา