ชื่อ - นามสกุล :นายสมพิศ สุขกัลยา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่การเงิน
ที่อยู่ :181 ม.8 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการเงิน