ชื่อ - นามสกุล :นายโกศล สีลาพัฒน์
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :งานกิจการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือ
ที่อยู่ :181 ม.8 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานอาคารสถานที่