ชื่อ - นามสกุล :นางภาพิชมนทน์ บุญนอก
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :181 ม.8 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : งานสารสนเทศ