ชื่อ - นามสกุล :นางเอื้องอุษา วัฒนราษฎร์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :งานกลุ่มสาระสังคมศึกษา
ที่อยู่ :181 ม.8 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : สาระสังคมศึกษา