ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุนารี กุดเป่ง
ตำแหน่ง :ธุรการ
หน้าที่หลัก :งานสารบรรณ
ที่อยู่ :181 ม.8 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ธุรการาโรงเรียน