ชื่อ - นามสกุล :นางนัชชา แก้วกนก
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :บริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :181 ม.8 บ้านหัวตะพาน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคคล