หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ สู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
โดย : admin
อ่าน : 2939
จันทร์ ที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
สู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน